חברה – פוליטיקה

בית הספר לממשל וחברה מציע מסלול של לימודי ממשל וחברה, המעניק תואר ראשון בחברה ופוליטיקה. מסלול זה עוסק בכל הנושאים הקשורים בתחום הממשל, הפוליטיקה, החברה והקשר ביניהם. במסגרת לימודי תואר בממשל, מקבלים הסטודנטים את כל הכלים הנדרשים להם על מנת לבחון תהליכים פוליטיים וחברתיים באופן המקצועי ביותר. במסגרת הקורסים, המוצעים במסלול זה, נחשפים הסטודנטים לתכנים הקשורים בפוליטיקה בינלאומית, בתהליכים חברתיים בישראל במבט השוואתי וכן לתכנים הקשורים בסדרי שלטון וממשל בישראל ובעולם. לימודים אלה מאפשרים גם התנסות מעשית, הכוללת הדרכה צמודה, והזדמנות לבחון את התחום מנקודת מבט מעמיקה יותר.

במהלך שנת הלימודים השנייה, יכולים הסטודנטים לבחור בהתמחות מקצועית בארגונים אזרחיים, במינהל ציבורי, ארגונים בינלאומיים או חברה קיימות וניהול.

המכללה האקדמית תל אביב יפו הינה המכללה היחידה בארץ, המאפשרת לשלב התמחות מקצועית בתום הלימודים. במסגרת לימודי תואר בממשל, יכולים הסטודנטים לבחור במסלול של תואר ראשון בחברה ופוליטיקה ולהתמחות בתקשורת פוליטית. לימודים אלה מתמקדים בקשר בין תרבות ההמונים לבין התרבות הפוליטית החדשה. הם חושפים את הסטודנטים לכל הכלים השונים הקשורים בשיטות מדידת דעת קהל, לכל החידושים בשיטות השיווק והפרסום הפוליטיים וכן להשפעתה של התקשורת על תהליכים מדיניים שונים.

מסלול לימודי זה מספק את מגוון הכלים התיאורטיים השונים, הקשורים הן בתחום הפוליטיקה והן בתחום התקשורת. הוא חושף את הסטודנטים לכלי ניתוח שונים ולתכנים בנושאים מגוונים לצורך הבנה מעמיקה ביותר של תחומים אלה. מסלול זה, במסגרת לימודי ממשל וחברה, כולל קורסים בתחום הממשל וכן קורסים בתחום התקשורת הפוליטית.

בית הספר לממשל וחברה מציע מסלול של לימודי ממשל וחברה, המעניק תואר ראשון בחברה ופוליטיקה. מסלול זה עוסק בכל הנושאים הקשורים בתחום הממשל, הפוליטיקה, החברה והקשר ביניהם. במסגרת לימודי תואר בממשל, מקבלים הסטודנטים את כל הכלים הנדרשים להם על מנת לבחון תהליכים פוליטיים וחברתיים באופן המקצועי ביותר. במסגרת הקורסים, המוצעים במסלול זה, נחשפים הסטודנטים לתכנים הקשורים בפוליטיקה בינלאומית, בתהליכים חברתיים בישראל במבט השוואתי וכן לתכנים הקשורים בסדרי שלטון וממשל בישראל ובעולם. לימודים אלה מאפשרים גם התנסות מעשית, הכוללת הדרכה צמודה, והזדמנות לבחון את התחום מנקודת מבט מעמיקה יותר.

במהלך שנת הלימודים השנייה, יכולים הסטודנטים לבחור בהתמחות מקצועית בארגונים אזרחיים, במינהל ציבורי, ארגונים בינלאומיים או חברה קיימות וניהול.

המכללה האקדמית תל אביב יפו הינה המכללה היחידה בארץ, המאפשרת לשלב התמחות מקצועית בתום הלימודים. במסגרת לימודי תואר בממשל, יכולים הסטודנטים לבחור במסלול של תואר ראשון בחברה ופוליטיקה ולהתמחות בתקשורת פוליטית. לימודים אלה מתמקדים בקשר בין תרבות ההמונים לבין התרבות הפוליטית החדשה. הם חושפים את הסטודנטים לכל הכלים השונים הקשורים בשיטות מדידת דעת קהל, לכל החידושים בשיטות השיווק והפרסום הפוליטיים וכן להשפעתה של התקשורת על תהליכים מדיניים שונים.

מסלול לימודי זה מספק את מגוון הכלים התיאורטיים השונים, הקשורים הן בתחום הפוליטיקה והן בתחום התקשורת. הוא חושף את הסטודנטים לכלי ניתוח שונים ולתכנים בנושאים מגוונים לצורך הבנה מעמיקה ביותר של תחומים אלה. מסלול זה, במסגרת לימודי ממשל וחברה, כולל קורסים בתחום הממשל וכן קורסים בתחום התקשורת הפוליטית.