סיעוד* אח/ות אקדמאי/ת

התכנית בביה”ס למדעי הסיעוד משלבת ידע רפואי תיאורטי, מיומנויות קבלת החלטות וסמכויות לתפקוד בסביבה דינאמית עם צוות רב מקצועי להצלת חיי אדם ולהשפעה על איכות חייהם.

התכנית מקנה לסטודנט את הכלים הניהוליים להתפתח במסלולי קריירה המקצועיים והקליניים בתחום הבריאות .

אח/ות אקדמאי/ת הוא מקצוע מוביל לחיים עם מעורבות בהצלת חיי אדם והשפעה על בריאות האוכלוסייה, מבטיח קריירה מגוונת בסביבת עבודה רפואית המחליטה על חיי אדם.

אחות אקדמאית – מטרות תכנית הלימודים

הכשרת סטודנטים לאחים/יות אקדמאים/יותועמידה בבחינותהרישוי להסמכה במשרד הבריאות.

מיקוד במיומנויות ובכישורים מתקדמים הנגזרים מהתפתחויות עכשוויותברפואה.

הקניית תשתית ראשונית לניהול קבוצת מטופלים ולניהול צוות פארהרפואי.

רכישת מקצוע אחות אקדמית הוא תנאי בסיסי והכרחי לפיתוח מקצועי בתחוםהקליני (מומחית קלינית בתחומים מקצועיים כמו כאב, סכרת, טיפול נמרץ, מיילדות) , בתחום הניהולי כמו ניהול צוותים, מוסדות בריאות, ובתחום המחקרי אקדמאי כמו תאריםמתקדמים, מרצים בתחום מקצועי וניהול תכניות לימודים.

התכנית בביה”ס למדעי הסיעוד משלבת ידע רפואי תיאורטי, מיומנויות קבלת החלטות וסמכויות לתפקוד בסביבה דינאמית עם צוות רב מקצועי להצלת חיי אדם ולהשפעה על איכות חייהם.

התכנית מקנה לסטודנט את הכלים הניהוליים להתפתח במסלולי קריירה המקצועיים והקליניים בתחום הבריאות .

אח/ות אקדמאי/ת הוא מקצוע מוביל לחיים עם מעורבות בהצלת חיי אדם והשפעה על בריאות האוכלוסייה, מבטיח קריירה מגוונת בסביבת עבודה רפואית המחליטה על חיי אדם.

אחות אקדמאית – מטרות תכנית הלימודים

הכשרת סטודנטים לאחים/יות אקדמאים/יותועמידה בבחינותהרישוי להסמכה במשרד הבריאות.

מיקוד במיומנויות ובכישורים מתקדמים הנגזרים מהתפתחויות עכשוויותברפואה.

הקניית תשתית ראשונית לניהול קבוצת מטופלים ולניהול צוות פארהרפואי.

רכישת מקצוע אחות אקדמית הוא תנאי בסיסי והכרחי לפיתוח מקצועי בתחוםהקליני (מומחית קלינית בתחומים מקצועיים כמו כאב, סכרת, טיפול נמרץ, מיילדות) , בתחום הניהולי כמו ניהול צוותים, מוסדות בריאות, ובתחום המחקרי אקדמאי כמו תאריםמתקדמים, מרצים בתחום מקצועי וניהול תכניות לימודים.